با توجه به ساختار جت هیت رها ، گرما به شکل مستقیم از محفظه احتراق گرفته میشود. کاربرد جت هیتر های بدون دودکش بسیار بیشتر از جت هیتر های دودکش دار می باشد. زیرا پرت حرارتی در جت هیتر دودکش دار بسیار زیاد است. به طوریکه نزدیک به 40 درصد از گرمای ناشی از احتراق از دودکش دستگاه به همراه دود و آلاینده های سوخت به بیرون منتقل داده میشوند. اما در جت هیتر بدون دوکش به علت عدم پرت حرارتی تقریبا تمام گرمای ایجاد شده مورد استفاده قرار میگیرد. لذا به لحاظ اقتصادی جت هیتر های بدون دودکش به صرفه تر می باشند. اما این نوع جت هیتر ها به همراه گرما ، آلودگی و آلاینده های خطرناک نیز وارد محیط میکنند. از این رو استفاده از جت هیتر بدون دودکش فقط در مکان هایی توصیه می شود که دارای سیستم تهویه مطبوع و سیرکوله هوا می باشند. از جمله موارد پر مصرف جت هیترهای بدون دودکش می توان سالن های مرغداری و سالن های صنعتی باز اشاره کرد. از آنجایی که در سالن های مرغداری سیستم تهویه جزو همیشگی آن بوده لذا استفاده از جت هیتر بدون دودکش مانعی ندارد. البته باید دقت شود که جت هیتر بدون دودکش در سالن های مرغداری گوشتی قابل استفاده است. در سالن های مرغداری تخم گذار باید از سیستم گرمایشی پاک همچون مادر مصنوعی و کوره هوای گرم استفاده شود.